Eftermontering af GPS-styresystemer

Der hvor man har brug for dem. Direkte på marken.

Selv en god fører kan ikke altid have overblik over det hele.

Eftermontering af GPS-styresystemer

Der hvor man har brug for dem. Direkte på marken.

Selv en god fører kan ikke altid have overblik over det hele.

Eftermontering af GPS-styresystemer.

Typer af styresystemer:

 • Fuldautomatisk: GPS PILOT, aktiv styring af styrehydraulikken
 • Understøttende: GPS PILOT FLEX, elektrisk rat til parallelkørsel
 • Manuel: GPS COPILOT, optisk parallelkørselshjælp til føreren

Automatiske systemer.

 • Griber aktivt ind i maskinens styrehydraulik
 • Udbuddet af korrektionssignaler hos CLAAS opfylder alle krav til nøjagtighed
 • Sikrer perfekt kørekomfort og nøjagtighed
 • Styresystemterminalen og navigationscomputeren kan benyttes fleksibelt på flere maskiner
 • Bundet til en enkelt maskine, da styreventilteknikken er monteret fast i maskinen

Fordele:

 • Altid stor nøjagtighed uanset hastighed
 • 25 km/t til 400 m/t (afhængigt af model)
 • Også ideel til bedrifter med specialafgrøder

GPS PILOT med S10 terminal.

GPS PILOT navigerer maskinen sikkert i parallelle kørelinjer ved hjælp af et satellitsignal. Systemet hjælper til at sikre fuld udnyttelse af arbejdsbredden og reducerer overlapninger. På den måde opnås en højere arbejdskvalitet på kortere tid – uafhængigt af lysforhold og vejrlig. GPS PILOT styres med S10 terminalen og S7 terminalen.

AUTO TURN.

Funktionen AUTO TURN gør det muligt at vende maskinen automatisk i forageren. Man kommer hurtigere og mere præcist ind i det valgte spor, undgår overlapninger og kan koncentrere sig fuldt ud om at indstille redskaberne. Den virtuelle foragerlinje i S10 gør AUTO TURN endnu mere komfortabel.

Førerassistentsystemer.

 • Overgang til automatisk styring
 • Førerassistentsystemer griber aktivt ind i styringen
 • Mulighed for fleksibel brug af det elektriske rat på flere maskiner
 • Udbuddet af korrektionssignaler hos CLAAS opfylder alle krav til nøjagtighed
 • Ingen indgreb i hydraulikken
 • Maskinen styres automatisk langs parallelle spor
 • Alle funktioner fra GPS PILOT

Hos CLAAS: GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

Det automatiske rat GPS PILOT FLEX kan nemt og enkelt flyttes mellem forskellige maskiner. Dermed kan det både bruges i høsten på mejetærskeren eller finsnitteren og derefter flyttes over i en traktor. Også ældre CLAAS maskiner eller maskiner af andre fabrikater kan udstyres med GPS PILOT FLEX.

Manuelle systemer.

GPS COPILOT

Basismodellen med mange funktioner.

 • Parallelkørselshjælp ved hjælp af lysbjælker 
eller LED-visning
 • Visningen angiver styrevinklen
 • Kørselsretningen korrigeres
 • Nøjagtigheden afhænger af visningen 
og førerens erfaring
 • Ideel til arbejde uden kørespor 
(spredning af gødning, anvendelse af herbicider)

Ideelt til:

 • Jordbearbejdning
 • Udbringning af gødning
 • Gylleudbringning
 • Udbringning af fast gødning
 • Kalkudbringning
 • Alle typer arbejde uden orienteringspunkter (kørespor)

GPS COPILOT

GPS COPILOT har mange funktioner, selvom det er basismodellen af satellitunderstøttede styresystemer fra CLAAS.

Støttet af EGNOS satellitsignalet, som ikke kræver licens, navigerer føreren maskinen sikkert i parallelle linjer eller bugtede spor med en GPS-nøjagtighed på + / – 15 til 30 cm.

Systemet hjælper til at sikre, at hele arbejdsbredden udnyttes, og gør det muligt at reducere overlapninger. På den måde opnås en højere arbejdskvalitet på kortere tid, selv under vanskelige lys- og vejrforhold.