Vi bruger cookies (egne og fra tredjepart, fx Google Analytics) for at gøre din brug af vores websites lettere og for at kunne tilpasse vores tilbud bedre til dine interesser. Hvis du blot fortsætter med at bruge vores websites, gemmes kun teknisk nødvendige cookies. Hvis du accepterer cookies, gemmes alle cookies (også cookies til markedsføring). Det er frivilligt at acceptere cookies, og samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere informationer findes i vores databeskyttelseserklæring.

Acceptér

Frontudstyr til alle arbejdsopgaver.

Stor alsidighed.

Frontudstyr til alle arbejdsopgaver.

Stor alsidighed.

Båndskæreborde. CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet som på samlebånd.

Båndskæreborde kan benyttes overalt, hvor der kræves meget lav afskæring på grund af vanskelige betingelser (lejesæd, tilgroning) eller lavtvoksende stråafgrøder med lav frugtsætning.

CONVIO FLEX med fleksibel knivbjælke er udviklet til universel brug i alle afgrøder, som fx korn, raps, soja, ærter, græs osv. CONVIO (med fast knivbjælke) er især egnet til korn og raps.

Båndskæreborde til større kapacitet.

Den konstante materialestrøm i det 12,30 m eller 10,80 m brede skærebord forsyner mejetærskeren jævnt med en stor mængde høstmateriale.

På CONVIO skærebordene har føreren adgang til diverse assistentsystemer, der betjenes fra kabinen, som fx den automatiske regulering af vindetrækkraften, AUTOMATIC BELT SPEED og AUTO CONTOUR FLEX, der automatisk sørger for, at skærebordet er indstillet optimalt.

CONVIOFLEX 1230FLEX 108012301080
Effektiv skærebreddemm12260107401226010740
Vertikal fleksibilitet knivbjælke
Opadmm9090
Nedadmm135135
Bånddybde sidebåndmm1079,501079,501079,501079,50
Bunddybdemm1329132913291329
Rapsudstyr
Skærebordsautomatik

○ Ekstraudstyr – Kan ikke leveres

Innovativ vinde til maksimal kapacitet.

Den nyudviklede vinde med den innovative, indstillelige kurvebane betyder, at fjedertænderne kan opsamle materialet, før det afskæres, så spildet ved frontudstyret kan minimeres, særligt i lejesæd. Specielt i korte afgrøder sørger fjedertænderne for, at materialet føres optimalt til skærebordet.

Automatisk regulering af vindetrækkraften.

Det hydrauliske vindetræk giver mulighed for, at vindens trækkraft automatisk kan tilpasse sig til vanskelige høstforhold – som for eksempel liggende afgrøder. Der er en automatisk højdeføring, der retter sig efter de indstillede værdier for tryk og sensitivitet og således forhindrer, at fjedertænderne går ned i jorden.

Perfekt udstyr til fyldig raps.

Skærebordene i CONVIO serien fås som ekstraudstyr også med rapsudstyr:

  • Rapssidekniv højre og / eller venstre
  • Integreret håndtag til enkel montering af rapssideknivene
  • Hydrauliske træk til rapssideknive
  • Indføringssnegle til raps
  • Forhøjelse af bagvæggen

Reverseringsfunktion til det kritiske område.

Reverseringen har to niveauer, så der kan reageres individuelt på alle situationer: Vippekontakten i armlænet reverserer vinden, midterbåndet, indføringssneglen og indføringskanalen; tasten på multifunktionshåndtaget reverserer midter- og sidebåndene under kørslen.

Intelligens til større komfort.

Perfekt støtte til produktive førere.

På CONVIO skærebordene har føreren adgang til diverse assistentsystemer, der betjenes fra kabinen, som ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED og AUTO CONTOUR FLEX. De hjælper ham til hurtigt og enkelt at finde den optimale indstilling på skærebordet under de aktuelle betingelser.

AUTOMATIC BELT SPEED til båndene.

Førerassistentsystemet AUTOMATIC BELT SPEED tilpasser fuldautomatisk og kontinuerligt båndhastighederne til høsthastigheden – under alle afgrødebetingelser.

ACTIVE FLOAT til knivbjælken.

Med aflastningssystemet ACTIVE FLOAT kan knivbjælkens tryk mod marken tilpasses til høstbetingelserne fra kabinen under kørslen.

Maksimal fleksibilitet til alle markkonturer.

Maksimal aflastning af føreren samtidig med optimal afskæring – CONVIO FLEX kan køres i fire forskellige modes:

  1. Korn: Fast knivgang
  2. Lejesæd: Skift fra fast til fleksibel ved tryk på en knap
  3. Flex: Til afgrøder som soja, ærter og græs, der ligger tæt på jorden
  4. AUTO CONTOUR FLEX: Automatisk den lavest mulige afskæring

AUTO CONTOUR FLEX til den lavest mulige afskæring.

I den nye AUTO CONTOUR FLEX mode tilpasses frontudstyrshøjden automatisk: Ved denne funktion registrerer CONVIO FLEX automatisk og kontinuerligt, om knivbjælken kan sænkes yderligere, så der altid opnås den lavest mulige afskæringshøjde