Hvis du klikker på „Accepter“, gemmer vi teknisk ikke nødvendige cookies (også fra tredjepartsudbydere) for at kunne give dig et brugervenligt online-tilbud og kunne forbedre vores service og tilpasse den endnu bedre til dine interesser. Du kan til enhver tid trække din godkendelse tilbage her. Vi gemmer teknisk nødvendige cookies, selv om du ikke klikker på „Accepter“.

CLAAS bruger også „Google Analytics“ for at tracke din brugeradfærd. Google behandler dine brugerdata med henblik på stille anonyme statistikker over brugeradfærd til rådighed for CLAAS. Google benytter også dine data til egne vilkårlige formål (fx profildannelse) og sammenfører dine data med data fra andre kilder. Google gemmer om nødvendigt dine data uden for den Europæiske Union, fx i USA via Google LLC. Både Google og statslige myndigheder har adgang til dataene. 

Yderligere informationer findes i vores information om databeskyttelse.

Acceptér

CEMOS til traktorer.

Gør føreren endnu bedre.

CEMOS er et unikt selvlærende fører­-
assistentsystem, som understøtter traktorføreren pålideligt

CEMOS til traktorer.

Gør føreren endnu bedre.

CEMOS er et unikt selvlærende fører­-
assistentsystem, som understøtter traktorføreren pålideligt

CEMOS til traktorer.

CEMOS lærer og træner.

For at indrette arbejdet hurtigt og effektivt indstiller CEMOS sig efter føreren og tilbyder ham hjælp til at indstille traktoren og redskabet. Bl.a. giver systemet tips til motorjustering, fremdrift, vægtfordeling og dæktryk, ligesom det indeholder en indstillingsassistent til ploven og optimeringsdialoger til jordbearbejdningsredskaber. Det betyder, at man altid kan køre med optimal traktion, så jordbunden skånes mest muligt.

Fase 1.

Forberedelse på gården.

Med udgangspunkt i det valgte redskab og det planlagte 
markarbejde giver CEMOS allerede på gården føreren forslag til nødvendig vægtfordeling og det optimale dæktryk. Systemet er dynamisk lærende og indsamler under arbejdet måleværdier, som det bruger til at tilpasse sine forslag til det næste arbejde.

Fase 2.

Basisindstilling på marken.

Den integrerede vidensdatabase fra CEMOS forklarer grundindstillingen på redskaberne skridt for skridt med illustrerede vejledninger. For øjeblikket findes der assistenter til alle plove. Assistenter til yderligere redskaber vil komme i nær fremtid. De giver en værdifuld hjælp til at indstille nye redskaber, som føreren endnu ikke eller kun har lidt erfaring med.

Fase 3.

Optimering under arbejdet.

Føreren starter optimeringsdialogen på marken. CEMOS kontrollerer alle grundindstillinger og giver forslag til størrelserne "Ydelse" eller "Effektivitet", som føreren kan acceptere eller afvise. Efter hver ændring af en indstilling signalerer CEMOS efter en målekørsel, om og hvor meget arealydelsen og dieselforbruget har forbedret sig.