Hvis du klikker på „Accepter“, gemmer vi teknisk ikke nødvendige cookies (også fra tredjepartsudbydere) for at kunne give dig et brugervenligt online-tilbud og kunne forbedre vores service og tilpasse den endnu bedre til dine interesser. Du kan til enhver tid trække din godkendelse tilbage her. Vi gemmer teknisk nødvendige cookies, selv om du ikke klikker på „Accepter“.

CLAAS bruger også „Google Analytics“ for at tracke din brugeradfærd. Google behandler dine brugerdata med henblik på stille anonyme statistikker over brugeradfærd til rådighed for CLAAS. Google benytter også dine data til egne vilkårlige formål (fx profildannelse) og sammenfører dine data med data fra andre kilder. Google gemmer om nødvendigt dine data uden for den Europæiske Union, fx i USA via Google LLC. Både Google og statslige myndigheder har adgang til dataene. 

Yderligere informationer findes i vores information om databeskyttelse.

Acceptér

CEMOS kalkulator.

Nu kan du beregne din individuelle fordel ved CEMOS til traktorer.

CEMOS kalkulator.

Nu kan du beregne din individuelle fordel ved CEMOS til traktorer.

CEMOS kalkulator.

Nu kan du beregne din personlige fordel!

Hvilke fordele giver CEMOS din bedrift? Indtast dine individuelle bedriftsparametre direkte her.

 • Datakilde:

  KTBL Landwirtschaftliche Datensammlung

  Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft eV (KTBL) er en registreret forening med medlemmer fra forskellige områder inden for landbruget, som videnskab, økonomi, administration og rådgivning. Formålet er at indsamle og analysere fakta og data for en målgruppe inden for landbruget. Det er formålet at understøtte udviklingen inden for landbrugsteknologien og udveksle viden. KTBL får støtte fra det tyske fødevare- og landbrugsministerium. KTBL-maskindataene (MaKost) indeholder informationer om 2000 landbrugsmaskiner og opdateres med jævne mellemrum. Reparationsomkostningerne omfatter omkostninger til materialer og lønninger, til vedligeholdelse og service samt udskiftning af sliddele. Reparationsomkostningerne er gennemsnitsværdier, der beregnes ud fra hele maskinens levetid. Hvis en maskine ikke anvendes indtil slutningen af sin levetid (12 år eller 10000 timer), benyttes KTBL-omregningsfaktorerne til at tilpasse værdierne.

  Medarbejderomkostninger er en del af beregningerne – global antagelse. Antagne medarbejderomkostninger: Medarbejderomkostninger kan variere afhængigt af land. Branchegennemsnit.

  Dieselbesparelserne og stigningen i arealydelsen stammer fra DLG testen 7096. Antaget dieselpris: 1€/l.

  Beregningen af energibesparelsen og den deraf følgende mulige CO2-reduktion er foretaget ved hjælp af beregningen af enkelttiltag fra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (direktoratet for landbrug og fødevarer)