SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

CORN CRACKER konceptet fra CLAAS.

Der er en optimal løsning til alle behov.

Med MCC SHREDLAGE® udvider CLAAS sit udbud af CORN CRACKER systemer til særlige anvendelsesområder og tilbyder maskinstationer og professionelle malkekvægsbedrifter med egne maskiner et interessant supplement. CLAAS MULTI CROP CRACKER konceptet (MCC) med et universelt crackerhus og CORN CRACKER valser, der er hurtige at udskifte, vil fremover også indeholde det velgennemprøvede system MCC CLASSIC. Det er konstrueret til forarbejdning af ensilage med en kort snitlængde på 3,5 til 12 mm, der først og fremmest bruges i biogasanlæg, men som også er velegnet som foder til malkekvæg. En anden udvidelse er det nyudviklede CORN CRACKER system MCC MAX fra CLAAS, som dækker den stigende efterspørgsel på ensilage med lang snitlængde. Det giver mulighed for at forarbejde snitlængder fra 7 mm til hele 22 mm intensivt. Dermed er det en meget fleksibel CORN CRACKER variant til maskinstationer, som udfører arbejde for mange forskellige bedrifter.

Grafikken viser ved hjælp af en snitlængdeskala, hvordan hovedanvendelserne for disse profiler adskiller sig fra hinanden. MCC CLASSIC anvendes hovedsageligt til korte snitlængder fra 3,5 mm. Crackeren med 125 / 125 tænder (diameter på 250 eller 196 mm) og en forskel i omdrejningstal på 30 % bruges hovedsageligt til forarbejdning af majsensilage til biogasanlæg. Samtidig er MCC CLASSIC en velgennemprøvet og robust teknik til de gængse snitlænger på op til 12 mm, der mange steder blev brugt til majsensilage til fodring af malke- og slagtekvæg. Hvis man bestiller en ekstra valse med kun 100 tænder (kan fås fra reservedelsafdelingen), kan crackerens anvendelsesområde udvides til snitlængder på over 12 mm.

Den nyudviklede MCC MAX opfylder de dagligt skiftende krav, der spænder fra korte snitlængder til lange snitlængder på op til 22 mm, uden at det er nødvendigt at skifte valserne. De nyudviklede slaglesegmenter med kombinerede friktions- og snitflader og forskellen i omdrejningstal på 30 % giver en mere intensiv friktion og en bedre snitte- og klippeeffekt, som hidtil ikke har været mulig. De afgørende fordele ved MCC MAX er altså ikke kun fleksibiliteten ved det enormt store snitlængdeområde, men også den mere intensive forarbejdning og den øgede struktureffekt.

MCC SHREDLAGE® opfylder kravene til foderstrategien med samme navn. Valseelementer med savtakket profil og spiralnot hele vejen rundt, 110 / 145 tænder og en forskel i omdrejningstal på 50 % giver en forarbejdning, der resulterer i højere mælke- og kødproduktion. Anvendelsesområdet omfatter snitlængder på 26 til 30 mm afhængigt af tørstofindholdet. I områder med højt tørstofindhold kan snitlængderne endda reduceres til 21 mm. SHREDLAGE® er majsensilage med en lang snitlængde, der er forarbejdet på en særlig måde. Den specielle forarbejdning opnås kun med de originale SHREDLAGE® CORN CRACKER valser.

Ligesom de velkendte valser med savtakket profil vil CLAAS fremover selv producere SHREDLAGE® valserne på CLAAS Industrietechnik i Paderborn i Tyskland. MCC SHREDLAGE® og MCC MAX vil fra 2016 kunne bestilles som ekstraudstyr fra fabrikken eller til eftermontering til JAGUAR modellerne 870, 880* og 950 til 980.

* Kun i Nordamerika