SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

Internationale erfaringer fra praksis.

Jennissen, Den Dungen, Holland

Ud over maskinstationen driver Toon Jennissen og hans brødre to malkekvægsbedrifter med i alt 450 køer. På initiativ fra malkekvægsbedrifter i hans kundekreds har han testet SHREDLAGE® sammen med sine kunder. Allerede efter nogle få uger står det klart for ham og hans kunder, at SHREDLAGE® ikke er et kortsigtet modefænomen. Det er en tendens, der er kommet for at blive.

Vinderup, Vestjylland, Danmark

Bedrift Nørsøller

300 køer, 3 malkninger om dagen og 13.000 kilo mælk om året pr. ko – bedriften Nørsøller er blandt de 20 bedste malkekvægsbedrifter i Danmark. "Vi kunne fjerne rapshalmen fra rationen uden at erstatte den med noget andet, uden at det fik konsekvenser for dyrenes maver. Faktisk er besætningens sundhed helt i top", fortæller Morten Nørsøller glad. "Alle køer har en blank pels, og ni ud af ti dyr tygger drøv, når de ligger ned. Det er sådan, det skal være."

Lügde, Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Bedrift Glitz

Steffen og Josef Glitz driver en bedrift med 125 malkekøer og 120 hektar landbrugsareal. Inden skiftet til SHREDLAGE® opnåede bedriften i gennemsnit knap 26,5 liter mælk om dagen pr. ko. I dag ligger det på knap 31 liter. "Det er en stor forskel, som skyldes vores eget basisfoder. Ud fra et økonomisk perspektiv er det selvfølgelig optimalt", siger Steffen Glitz.

Amerikanske brugere fortæller om brugen af SHREDLAGE®.

I det vestlige USA ligger de store malkekvægsbedrifter med besætninger på over 2.000 køer. Foderrationerne holdes på et minimum, men alligevel er mælkeydelserne ekstremt høje og ligger på op til 54 liter om dagen pr. ko. Her spiller ensilagemajs en vigtig rolle. I USA har man altid snittet langt, men inden for de seneste 4 til 5 år er efterspørgslen efter SHREDLAGE® metoden steget – og med stor succes. Lederne af bedrifterne Kutz og Trierweiler fortæller om deres erfaringer med SHREDLAGE®.


Jefferson, Wisconsin, USA

Kutz Dairy

Familevirksomheden Kutz blev grundlagt i 1973 og er i dag blandt de mest succesrige malkekvægsbedrifter i staten Wisconsin. I dag driver Aaron Kutz bedriften sammen med sin bror Allen og deres far Ron. De har 1.800 køer og en samlet besætning på 2.100 dyr.


Westfalia, Michigan, USA

Trierweiler Dairy

En anden velrenommeret virksomhed er Trierweiler Dairy, Westfalia i staten Michigan. Malkekvægsbedriften ejes af Frank og Paul Trierweiler og har en besætning på cirka 1.500 malkekøer.

Ensileringen af den længere majs forløb problemfrit på alle bedrifter. Det kraftigt forarbejdede materiale blev en god, ensartet masse og kunne uden problemer komprimeres. Fermenteringen efter tildækning af siloen gik også gnidningsløst på alle bedrifter. Forudsætningen for det er en optimal styring af komprimeringen og siloen.