CEMOS førere er ikke til at slå.

CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistentsystem. Dets automatikfunktioner hjælper dig og dine førere permanent og aktivt under hele arbejdet. På basis af landbrugstekniske parametre som kornkvalitet, tærskekvalitet, renhed, halmkvalitet og flow kontrollerer systemet sensorer og indstillinger.

CEMOS førere er ikke til at slå.

CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistentsystem. Dets automatikfunktioner hjælper dig og dine førere permanent og aktivt under hele arbejdet. På basis af landbrugstekniske parametre som kornkvalitet, tærskekvalitet, renhed, halmkvalitet og flow kontrollerer systemet sensorer og indstillinger.

CEMOS AUTOMATIC konfigureres individuelt.

Føreren beslutter.

Du fastsætter dine krav med hensyn til kornkvalitet og spildniveau i systemet. Under høsten får CEMOS AUTOMATIC maskinen til at yde optimalt, så dine kriterier opfyldes præcist.

Sammensæt selv CEMOS.

Uanset, om det er basisversionen eller den fulde version, kan du konfigurere dit CEMOS AUTOMATIC system helt individuelt. Alt efter, hvilke funktioner der giver mening på dine marker og optimerer dit arbejde.

Automatiske VARIO-skærebordsindstillinger takket være CEMOS AUTO HEADER.

Den anden sølvmedalje tildelte juryen for at udvide CEMOS-omfanget til LEXION-mejetærskere med systemet CEMOS AUTO HEADER. CLAAS har udviklet CEMOS AUTO HEADER for at aflaste føreren ved tærskearbejdet, Det er et assistentsystem, der automatisk tilpasser skærebordsindstillinger som fx bordlængden samt den vertikale og horisontale vindeposition til de konkrete tærskebetingelser.

Styringen er baseret på måledata fra en lasersensor samt udsvingsdata, der registreres af en niveausensor i indgangskanalen. Derved sker der en jævn forsyning af mejetærskeren, hvilket i sidste ende forbedrer tærskeresultatet og gør det muligt at arbejde konstant med maksimal ydelse.

CEMOS AUTOMATIC-funktionerne.

CEMOS DIALOG motiverer dig.

CEMOS DIALOG-førerassistentsystemet leder dig efter forespørgsel hen til den optimale maskinindstilling. Hvis du bekræfter forslagene, udfører CEMOS DIALOG-indstillingerne med det samme.

AUTO CROP FLOW registrerer belastningsspidser.

AUTO CROP FLOW overvåger løbende tærskeværkets omdrejningstal, sekundærudskillelsen og motoren. Hvis den forhåndsindstillede grænse for slip bliver overskredet, indleder systemet tiltag, så der ikke kommer endnu mere materiale ind i maskinen. Dermed undgås stilstandstider på grund af tilstopning, skader eller overbelastning.

AUTO SLOPE renser i skrånende terræn.

Bakkede marker er en udfordring for renseriet. Op ad bakke skal blæseromdrejningstallet reduceres, ned ad bakke skal det øges. AUTO SLOPE aflaster dig ved at styre blæser­-
omdrejningstallet afhængigt af længdehældningen.

 • Du øger gennemstrømningen og nedsætter kernespildet i bakket terræn.
 • Renseriydelsen forbliver altid stabil.
 • Materialestrømmen i renseriet opretholdes

CRUISE PILOT regulerer hastigheden.

Den optimale høsthastighed øger din sæsoneffektivitet. Den reguleres automatisk af CRUISE PILOT afhængigt af motorbelastningen. Du kan vælge mellem tre strategier:

 1. Maksimalt flow med spildkontrol: Du høster altid ved maskinens ydelsesmæssige maksimum.
 2. Konstant flow: Alle aggregater belastes jævn trods skiftende betingelser.
 3. Fartpilot: Du arbejder med en konstant høsthastighed.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING regulerer automatisk rensningen ved hjælp af parametrene blæseromdrejningstal samt åbning af over- og undersi. I baggrunden tester systemet permanent en række indstillinger til at optimere effektiviteten. CEMOS AUTO CLEANING reagerer med det samme, hvis parametre som udbytte, kornkvalitet, flow eller fugtniveau ændrer sig.

CEMOS AUTO THRESHING.

Systemet forbedrer effektiviteten i tærskeværket og den primære udskillelse. Det regulerer tærskebroafstanden og tærskecylinderomdrejningstallet fuldautomatisk. I baggrunden sker der afstemning en af alle relevante indstillinger for at optimere effektiviteten. Dataene leveres af adskillige sensorer i maskinen.

CEMOS AUTO SEPARATION.

CLAAS HYBRID-mejetærskere optimerer konstant den sekundære udskillelse via CEMOS AUTO SEPARATION. Systemet tilpasser automatisk rotorernes omdrejningstal og rotorspjældenes position, når høstbetingelserne ændrer sig. Uafhængigt af føreren kontrollerer systemet de forskellige indstillinger i baggrunden og vælger den bedste.

Høst med maksimal effektivitet.

CEMOS AUTOMATIC finder selv den bedste indstilling til den pågældende mark.

 • Det aflaster føreren betydeligt.
 • Du opnår et bedre flow og maksimal kornrenhed
 • Maskinens brændstofforbrug optimeres
 • Du oplever ingen nedetider på grund af forkerte indstillinger
 • Du reducerer effektivt omkostningerne og arbejdsomfanget