SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

Meget forskellige krav i hele verden.

Overblik.

I dag stilles der meget forskellige krav til snitlængden og forarbejdningen af majsensilage afhængigt af bedrift og anvendelse. Spektret spænder lige fra det ekstremt korte snit på 3,5 til 12 mm til SHREDLAGE® med en snitlængde på over 25 mm. Overordnet set kan man dele kravene op i tre grupper.

Krav 1: Ensilage med kort snitlængde.

Ved snitlængder mellem 3,5 og 12 mm taler man om ensilage med kort snitlængde. Det kortsnittede materiale omfatter både ensilage til brug i biogasanlæg og ensilage til fodring af malkekøer og kvæg. Det kræver et homogent og kort plantemateriale med en meget fin struktur. Forarbejdningen af kernerne skal ligeledes være på et meget højt niveau. Denne type ensilage, som har en lav strukturvirkning, bruges især i forbindelse med biogas. Hvis den anvendes som kvægfoder, skal den suppleres af rigeligt store mængder strukturfoder.

Krav 2: Ensilage med lang snitlængde.

Det "klassiske" lange snit dækker snitlængdeområdet fra 12 til 22 mm og har i flere år været veletableret i mange lande. Ud over forarbejdningen af kernerne opnår man en bedre strukturvirkning; foderets forskellige bestanddele rives dog ikke lige så intensivt itu som ved SHREDLAGE®. Den øgede strukturvirkning ved ensilage med lang snitlængde er også en fordel for drøvtygningen, men silokomprimeringen har tidligere vist sig at være en ulempe.

Krav 3: SHREDLAGE®.

SHREDLAGE® er et relativt nyt foderkoncept fra Nordamerika. Materialet skal snittes, så det er ekstremt langt – op til 30 mm. Den meget effektive forarbejdning af kernerne og den kraftige knusning øger mængden af stivelse, der når dyrenes maver og giver energi. Desuden bearbejdes stængelstrukturerne meget intensivt på langs. Formålet er at opnå en markant bedre strukturvirkning i ensilagen og dermed forbedre drøvtygningen.