SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE®

Mere mælk, sundere dyr.

SHREDLAGE® er navnet på en teknologi til forarbejdning af ensilagemajs, hvor materialet findeles intensivt, og materialets overflade mangedobles. Det øger majsensilagens strukturvirkning i køernes maver.

SHREDLAGE® høstanbefaling

SHREDLAGE® snittemateriale har følgende karakteristika:

  • Snitlængde på 26-30 mm
  • 95 % af stængelstykkerne er tyndere end 4 mm
  • Skrællede stængler
  • Fleksible bestanddele
  • Kerner delt i fire eller otte stykker
  • Alle dele fremstår "løse"

Friskt snittemateriale

Fermenteret snittemateriale

Som udgangspunkt gælder de samme anbefalinger til høst af SHREDLAGE® som til traditionel høst af silomajs. Erfaringerne viser, at man især skal være opmærksom på forarbejdningen af stænglerne, da stængelbrydningsgraden aftager hurtigere her end ved kerner.

Det anbefalede tørstofindhold ligger i området 32-36 %. Fugtigere materiale med mindre end 32 % tørstof kan føre til øget dannelse af ensilagesaft. Et tørstofindhold på over 36 % kræver meget omhyggelig komprimering.

Følgende anbefalinger er en indføring i korrekt indstilling af maskinen:

Snitlængde (mm)

Frisk masseTørstof
307030
266535
216040

Corn-cracker-valsernes afstand skal altid vælges, så den korrekte stængelbrydningsgrad og forarbejdning af kernerne opnås.

Det er tvingende nødvendigt at kontrollere stængelbrydningskvaliteten og eventuelt tilpasse maskinindstillingerne løbende i henhold til de nævnte kriterier.

(Ved Brown Mid-rib (BMR) majssorter kan det være nødvendigt at indstille valserne cirka ½ mm tættere sammen end anbefalingen for traditionel majs på grund af BMR-stænglernes svampethed.)

Corn-cracker-indstillingerne kan kontrolleres ved hjælp af følgende metoder:

SHREDLAGE® kontrolkort (Harvest Guide)

CLAAS 1 liters prøvebæger

Penn State Shaker Box

Kort om metoderne:

  • SHREDLAGE® kontrolkort til bestemmelse af partikellængden og tykkelsen.
  • 1 liters prøvebæger til "lyntest" af kerneforarbejdningen. I prøven bør alle kerne være delt i mindste fire, gerne otte, dele, og der bør ikke være nogen hele kerner.
  • Corn Silage Processing Score CSPS, majskernernes forarbejdningsgrad. CSPS er en laboratorieanalyse, der vurderer kernernes forarbejdning i forhold til den samlede mængde stivelse i prøven. Værdien afhænger af forskellige parametre. Ud over materialets tørstofindhold, sorten og de geografiske forhold spiller finsnitterens indstilling og graden af slid på cracker-valserne en vigtig rolle. Ved SHREDLAGE® bør CSPS for frisk majs være over 70.
  • En Penn State Shaker Box er velegnet til at kontrollere forarbejdingen af SHREDLAGE® direkte i siloen. Andelen af de forskellige fragmenter bestemmes ved hjælp af sier med forskellige maskestørrelser. Der tilstræbes en andel på 25 % på den øverste si og mere end 40 % på den midterste si.